Şap İşleri

 MALZEMELER


A. Çimento: EN 197-1 standardına göre CEM I 42,5 Portland Çimentosu veya CEM II Katkılı Çimento (32.5 veya 42.5) veya onaylı eşdeğer özellikte olacaktır.


TS 706 EN 126 . Çelik Tel Donatılı Garaj ve Teknik hacim şap Betonlarında 0/4 mm, 4/8 mm, 4/11,2 mm ve 11,2/22,4 fraksiyonlarında agrega kullanılabilir. Tasarıma bağlı olarak Garaj Şaplarında 0/4 mm, 4/8 mm ve 4/11,2 mm fraksiyonları tercih edilebilir. Agrega karışımın granülometrisi sürekli olmalı ve TS 802:2009 standardında öngörülen granülometri eğrileri içerisinde olmalıdır.

Karma Suyu: Beton karışımlarında kullanılacak su TS EN 1008’e uygun temiz ve içilebilir olmalıdır.

Polipropilen Lif: Beton karışımlarında kullanılacak olan polipropilen lifler uzunluğu 19 cm olanlar tercih edilmelidir. Genelde, 1m3 betona 900 gr polipropilen lif katılmaktadır.

a. Kat şaplarında 900 gr/m3,

b. Garaj ve teknik hacim şaplarında ise çelik teller olduğundan 600 gr/m3 kullanılacaktır.

Çelik Tel

a. Garaj Şaplarında kullanılacak olan çelik telin özellikleri aşağıdadır

Çelik Tel Türü: Soğuk-haddeleme ile yapılmış, Kancalı Uçlu

Standarda Uygunluğu: ASTM A 820 ve TS 10513

Çekme Dayanımı: En az 1000 N/mm2

Tel Uzunluğu: 60 cm

Eşdeğer Tel Çapı: 0,9 mm

1 m3 betonda kullanımı: 20 kg/m3

Dramix RC 65/60 BN ve onaylı eşdeğer malzeme kullanılır.

Aderans Artırıcı Astar:

a. Monolitik şap uygulamalarında eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için, beton döküm işlemine geçilmeden önce, pürüzlendirilmiş eski beton yüzeyine epoksi esaslı yapıştırıcı ya da P.C.C. (Polymer Cement Concrete) aderans artırıcı astar uygulanmalıdır

BASF BINDER® 5 (Rheomix® 125) veya onaylı eşdeğer malzeme kullanılır1. Beton karışımları TS 802: 2009’e göre tasarlanmalıdır. Çelik tel donatılı betonlarda ise ek olarak TS 10514’e de uyulmalıdır.


2. Tasarlanmış beton karışımının taze beton ve sertleşmiş beton özellikleri TS EN 206-1’e uygun olmalıdır.


3. Uygulama projelerinde belirtilmediyse, şap beton sınıfları ve uygulama kalınlıkları aşağıda ki tabloya göre uygulanır B. Kat Şapı Betonu Karışım Oranları


1. Şap makinesiyle pompalanabilen kuru şaplarda CEM II 32.5 Katkılı Çimento kullanılması, Çimento:Kum oranı=1:4 ve Su/Çimento Oranı=0,5 tavsiye edilmektedir.

a) Şantiyede karışım oranını pratik hale getirmek için 50 kg’lık torba çimento kullanılması önerilmektedir. 1 torba çimento için 25 kg su ve makinenin aldığı kadar (200 kg) doğal kum ve 900 gr/m3 polipropilen lif kullanılacaktır.


2. Kat şapı betonunun kıvamı makine girişinde 6-10 cm olmalıdır.


3. Uygulama projelerinde katlarda kullanılacak şap betonu basınç dayanımı belirtilmediyse, C16/20 beton sınıfı şap kullanılır.


C. Çelik Tel Donatılı Garaj Şapı Betonu (garaj ve teknik hacimler) Karışım Oranları


1. Çelik Tel Donatılı Şap Betonu karışım oranları yaklaşık aşağıdaki gibi olmalıdır;


a) Beton Sınıfı: C25/30

b) Çimento Dozajı: 350-400 kg/m3

c) Su/Çimento Oranı: 0,45-0,55

d) Dramix Çelik Tel Tipi: RC 65/60 BN,

e) Çelik Tel Dozajı: 20 kg/m3

f) Polipropilen lif: 600 gr/m3

g) Süperakışkanlaştırıcı: Çimento ağırlığının % 1,0 - 1,5’i2. Tavsiye edilen agrega dağılımı,


▪ Doğal Kum (0/4 mm): 600 kg/m3

▪ Kırma Kum (0/8 mm): 615 kg/m